Back to program

Naudsynt om nettsider i naud

The Future

When: Monday kl. 14:50 - 15:10
Language: Norwegian

Nettsidene blir ofte glemt i alt fokuset på kampanjestrategier, annonseplatformerog generelle tiltak som skal dra brukere inn på nettsidene. Men om nettsidene ikke er gode nok, så kan mye av jobben med å skaffe trafikk være forgjeves. Vi må ha like mye fokus på brukeropplevelse i en nettbutikk som man ville hatt i en fysisk butikk.

Speaker

Helene Svabø

Sindre Kjosås

Senior SEO- og CRO-spesialist

More information