Back to program

Hvordan ice jobber med kundereiser, personalisering, churnprediksjon og drivere

Keynote - Masters of Personalization

When: Tuesday kl. 12:30 - 13:10
Language: Norwegian

TRO, HÅP OG kJÆRLIGHET

Hva skal til for at kundene elsker produktet vårt, hvorfor er teknologi viktig og hvordan jobber vi i ice med kundereiser, personalisering, churnprediksjon og drivere

I ice jobber vi daglig med å levere på våre OKRs gjennom smarte og kundevennlige løsninger. Med god hjelp fra et velstrukturert innsikt-og analyserigg klarer vi å navigere mellom gamle og nye løsninger på en akseptabel måte. Vi bruker det vi har, og samtidig bygger vi løsninger for fremtidens kundebehov. Telecom er en bransje som må tørre å tenke nytt, og i ice er vi blitt flinke til å utfordre gammelt tankesett med utgangspunkt i folka våre, kompetanse og teknologi.

  1. Hvordan jobber vi i ice med NPS som vårt viktige CX verktøy for å forbedre kundeopplevelsen og gi input til personaliserte kundeopplevelser

  2. Hvordan og hvorfor startet vi i det små med MVP for personalisering, bare for å lære, teste og justere

  3. Hvordan strukturere læring og ressurser for å ta steget fullt ut med mål om å etablere de beste kundeopplevelsene, gi kundene tid og rom til å elske oss!

Speaker

Lene Hordvik

Head of Customer Journey, ice Norge

More information