Back to program

Bruk av AI og teknologi i markedsføring – Hva kan du faktisk få til i dag?

Masterclass

When: Monday kl. 09:30 - 12:00
Language: Norwegian

Introduksjon

Vi ser at kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) blant annet kan analysere enorme mengder kundedata for å skape personlige opplevelser og tilbud, og samtidig kan benyttes for å forutsi fremtidig atferd og preferanser. Identifikasjon av riktige målgrupper og justering av markedføringsstrategier er også noe det allerede er mye fokus innenfor dette området. Men mye er foreløpig store ord. Hva kan vi forvente at dette vil gi oss på konkret på kort sikt? Masterclass-deltagerne vil få praktiske øvelser med fokus på hvordan omsette kunnskapen til egen arbeidshverdag.

Om denne Masterclass

Den ledes av Jarle Alvheim, Head of Data Technology i dentsu vil han ta opp områder som han mener er de raskeste og mest konkrete mulighetene for bruk av denne nye type markedsføringsteknologi. I dentsu, som er en global konsulent- og byrågruppe har de nå begynt å jobbe aktivt med hvilken påvirkning AI og ML kan ha for påvirkning av il sine kunder fremover og dette vil belyse I tillegg til at vi vil se på de mer langsiktige mulighetene basert på vårt internasjonal nettverk.

I Masterclassen vil vi blant annet diskutere

  • Hvordan benytte ChatGPT og lignende tjenester aktivt kan benyttes for å starte kreative prosesser i form av tekst og bilde.

  • Bruk av AI for pretesting av kreative budskap

  • Hvordan AI ikke gir noe 100% svar, men kan være med på skille klinten fra hveten og dermed være tids- og ressursbesparende.

  • Bruk av AI for salgsmodellering og prediksjon.

  • Cases på hva som fungerer internasjonalt i dag / og hvilken læring som har blitt gjort av dette.

  • Hvordan man kan aktivere førstepartsdata som en del av sin AI-tilnærming.

Speaker

Jarle Alvheim

Head of Data Technology, dentsu Norge

More information