Back to program

Årets Sosiale Entreprenør

Entrepreneurs

When: Wednesday kl. 11:20 - 11:50
Language: Norwegian

Helseplattformen Lifeness ble Årets Sosiale Entreprenør 2020. Statsminister Erna Solberg annonserte resultatet mens juryleder og Ferd-eier Johan H. Andresen delte ut prisen. Lifeness – en helseplattform for behandling av livsstilssykdommer. Lifeness sin digitale plattform gjør det enklere for helsepersonell å gi bedre behandling og tettere oppfølging av pasienter med fedme, kroniske- og livsstilsrelaterte sykdommer. Gründerne bak Lifeness er Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi. Maria er lege med doktorgrad innen fedme og lang klinisk erfaring. Solvor er seriegründer med lang erfaring fra teknologi og ledelse fra treningsbransjen.

Lifeness tar tak i en stor og økende samfunnsutfordring. Kostnadene ved dette samfunnsproblemet er høy, både for samfunnet og for den det gjelder. I tillegg til å utvikle en skyløsning for helsepersonell, har Lifeness utviklet en egen selvhjelpe-app for brukerne. I appen får brukerne kontinuerlig oppfølging og kan følge med på sin egen fremgang. Det bidrar til å holde motivasjonen oppe, noe som er viktig for å få til livsstilsendringer.

En pilotstudie viste at pasienter som fikk oppfølging via Lifeness, fikk fem ganger bedre effekt av behandlingen sammenlignet med ordinær oppfølging. I tillegg ønsket samtlige deltakere å fortsette med tjenesten.

Speaker

Solvor Øverlien Magi

Entreprenør, CEO & Founder, Lifeness

More information