Til programmet

Et rikt liv med enkle midler

Keynote

Når: Onsdag kl. 15:50 - 16:30
Språk: Norsk

Turistforeningen har lagt en ny og ambisiøs strategi innen digitalisering og medlemskommunikasjon.

Brukere skal kunne bruke digitale verktøy for å bli medlem, finne inspirasjon og informasjon om turmuligheter og aktivitetstilbud, samt bestille og betale for våre tilbud. Alt vi har av informasjon skal være digitalt tilgjengelig. Medlemmene skal få skreddersydd informasjon og oppfølging, ut fra ønsker og behov, samtidig som vi beholder fellesskapsfølelsen.

Den Norske Turistforening markerer 150 år i 2018 og har mer enn 300.000 medlemmer. Organisasjonen har de senere år opplevd en sterk vekst; i 2013 hadde DNT 250 000 medlemmer. De 57 medlemsforeningene eier og driver over 550 hytter, tilrettelegger over 22.000 km med stier og arrangerer friluftsaktiviteter både i fjellet, langs kysten og i nærområdene. Over 1 million mennesker deltok i fjor på DNTs turer og arrangementer. I 2017 ble det nedlagt mer enn 821.000 timer i dugnadsinnsats for å utvikle og drive DNTs tilbud.

Foredragsholder

Dag Terje Klarp Solvang

Generalsekretær

Mer informasjon