Til programmet

Att bemöta förväntningar – Lojalitet och personalisering i en föränderlig värld

Best of Loyalty

Når: Tirsdag kl. 11:25 - 12:05
Språk: Svensk

Att förstå dina kunders behov och önskemål är avgörande, men vi får inte glömma förväntningarna... Vi förväntar oss alla något i varje situation vi hamnar i. Vilka är förväntningarna på IKEA? Hur har förväntningarna ändrats över tid? Hur kan vi som företag vara medvetna om, bemöta och även överträffa förväntningarna? Ingvar Kamprad brukade säga ”Always put yourself in the customer’s shoes” Hur gör vi det, och hur kan vi bemöta våra kunder i samtliga kanaler? Hur hjälper IKEAs värderingar och kultur oss att göra det? Vilka verktyg hjälper oss att vara relevanta och öka kundernas engagemang? Välkomna att kliva in bakom kulisserna på IKEA och ta del av exempel och inspiration i vår vardag.

Foredragsholder

Annika Bülow

Lead, CRM Marketing and Loyalty

Mer informasjon