Til programmet

Utvikling av kunde-DNA – Kundeinnsikt på høyt nivå

Best of Loyalty

Når: Tirsdag kl. 14:55 - 15:35
Språk: Svensk

2 x gull i Guldnyckelen 2018!

Data har i snabb takt blivit en mycket viktig faktor i konkurrensen mellan flygbolag.

Med rätt data kan vi förutse kundens resmönster, betalningsvilja och preferenser – och därmed bli ännu bättre på att locka nya resenärer. Data är således viktigt, inte bara för nästa försäljning, utan även under hela kundlivscykeln för att skapa mer relevant kommunikation till kunden och därmed lojalare kunder.

Med det i åtanke har SAS byggt en avancerad datamodell som gör det möjligt att förutse de destinationer som varje kund mest troligen är intresserad av, under en given tidpunkt på året.

Den nya modellen kombinerar olika datapunkter, analysmodeller och algoritmer på ett helt nytt sätt, så att vi kan anpassa våra kampanjer och nå ut med relevanta erbjudanden. Genom att analysera data från över 5 miljoner passagerare, där vi bl.a. använde resenärernas resehistorik, restider, hur lång tid i förväg de bokade, ålder, kön och ”hem-flygplats”, fick vi fram en mycket bra algoritm för att lyfta fram tre relevanta destinationer till kunderna.

När vi rullade ut årets största kampanj, ”1 miljon billiga biljetter”, så medförde vårt data- och analysarbete en ökning av e-postkonverteringen med 2,5 % medan konverteringen på den personaliserade bokningssidan ökade med hela 15 %.

Foredragsholder

Linda Eidenvall

Team Lead Drive Travel & Customer Developer

Mer informasjon

Ulrika Jacobsson

Customer Developer & Teamleader Pre-travel Experience

Mer informasjon