Til programmet

Nordens største bilkonsern om mobilitet, digitalisering og kundedialog!

Best of Loyalty

Når: Tirsdag kl. 17:40 - 18:20
Språk: Norsk

I 2017 endret Møller-Gruppen navn til Møller Mobility Group, med en forankring i strategien om at vi i fremtiden må være en offensiv tjenesteleverandør av smarte mobilitetsløsninger så vel som av fysiske produkter. Siden da har vi jobbet aktivt med nye mobilitetstjenester, som bildelingstjenesten HYRE og mikromobilitetsaktøren Urban Infrastructure Partner (UIP), og i tillegg startet en omfattende digitaliseringsoffensiv, med spesielt fokus på kundeopplevelser og kundedialog. Under konferansen vil vi dele erfaringer, utfordringer og ikke minst noen av planene for hvordan vi skal nå vårt mål - å bli best på kundedialog.

Foredragsholder

Kim Motrøen

Head of Marketing Operations

Mer informasjon