Therese Fevang

Advokat, DataFactory og Netlife, Norway

Therese Fevang -  DK2018

Kundekommunikasjon og GDPR – tvangstrøye eller mulighet?

Uansett hvor mye du tror du vet om GDPR, dukker det alltid opp noe nytt. Vi opplever derfor at spørsmålene fortsatt er mange; Hvilke samtykker må hentes inn? Må opplysninger de som ikke samtykker slettes? Hva med eksisterende kunder som ikke har samtykket – må jeg slutte å kommunisere med dem? Hvordan forholder vi oss til kommunikasjon på Facebook? Så kommer det spørsmål om databehandleravtaler og hvordan sikre at informasjon og personvernerklæringen er god nok? Vi opplever at spørsmålene fortsatt er mange og setter derfor dette på agendaen i en egen Workshop.

Therese er advokat i Netlife/ Data Factory og jobber som strategisk sparringspartner og juridisk rådgiver for våre kunder i grenselandet mellom markedsføring og juss. Hun har spisskompetanse på regelverket og ser på mulighetene for bruk av personopplysninger og markedsføringsmetoder. Hun har tidligere jobbet i Datatilsynet, som advokat i Deloitte og som daglig leder i bransjeforeningen NORMDA. Hun har 20 års erfaring med spørsmål om lovlig bruk av personopplysninger, kundedialoger og markedsføring i et rettslig perspektiv

Hvor: Room 5

Når:Tirsdag 07:30-09:30

Språk:Norsk

Track:Workshop