Sigurd Granmark

Mental trener og foredragsholder, Tidligere leder Adidas gruppen i Norge, Norway

Sigurd Granmark -  DK2018

Ikke andre ting, men ting litt annerledes

Da Sigurd tok lederstillingen i Adidas gruppen, var merkevaren en "underdog" i forhold til sin konkurrent, Nike. Han gjorde flere grep for å snu dette og for å gi de ansatte en ny giv og tro på produktet. Ansatte fikk fri en dag i måneden, på én betingelse. De måtte gjøre noe som utviklet dem som ansatte i selskapet.

Sigurd har de siste 10 årene kartlagt hva som gjør at noen organisasjoner, utøvere, ansatte og lag alltid klarer å gjenskape de gode resultatene. Han er tidligere leder av Adidas gruppen i Norge og har lang erfaring som leder av internasjonale selskaper og har mottatt flere utmerkelser for sitt lederskap. Adidas Norge er i dag markedsleder og kåret til den beste organisasjonen i Europa.

Hvor: Main Stage

Når:Onsdag 12:00-12:45

Språk:Norsk

Track:Keynote