Knut Gunderrud

Senior Data Scientist, Netlife Dialog

Knut Gunderrud -  DK2018

Customer Lifetime Value: Hva gjør du og hvordan utnytte det i praksis

I et marketinglandskap der forbrukeren i større og større grad både vil og kan handle fritt vokser det frem en nærmest universell utfordring for alle som jobber med salg og markedsføring: churn øker og rekruttering av nye kunder blir stadig vanskeligere og dyrere.

Det er utviklet mange gode modeller og metoder for å finne nye kunder som likner på de du har fra før (tvillinger). Men hva om du allerede ved første kjøp kunne se inn i fremtiden? Hvilke kunder kommer til å kjøpe igjen? hvem vil bli mine mest lønnsomme kunder? Mao overfor hvilke nye kunder bør jeg legge ut den "røde løperen" og fokusere på en virkelig god onboarding prosess?

Customer Lifetime Value (CLV) løser dette.

I denne workshopen vil du lære mere om: - Hvorfor fokusere på CLV? - Hvordan beregner vi CLV verdi? - Hva skal til for å bygge en CLV modell? - Hva kan jeg benytte en CLV modell til? - Hvordan har andre selskap gjort dette

Vi legger opp til en åpen og fri gjennomgang med stor takhøyde, mange spørsmål og gode diskusjoner.

Om foredragsholderne:

Alf Hobbesland er forretningsutvikler i Netlife Dialog. Han har lang erfaring med hvordan bedrifter blir mer data- og innsiktsdrevne og hvordan data og innsikt kan løse forretningsmessige utfordringer og gjøre kundeopplevelser bedre. Han har svart belte i å tegne ut Kundereiser, som er en effektiv måte å synliggjøre hvilke data som kreves for å understøtte og drive frem gode kundeopplevelser.

Knut Gunderrud er Senior Data Scientist i Netlife Dialog og har lang erfaring innen prediktiv analyse, og hvordan gjøre forretningen analytisk drevet for optimalisert kundeforvaltning. Knuts kreative bruk av analytiske metoder, kombinert med innovative løsninger for databehandling, muligjør verdifulle innsikter som ellers ville vært utilgjengelige.

Hvor: Room 5

Når:Mandag 11:20-13:30

Språk:Norsk

Track:Workshop

Snakker sammen med:Alf Hobbesland