Johanna Åberg

Head of CRM, ATG, Sweden

 Johanna Åberg -  DK2018

*Kundelojalitet - like enkelt (og vanskelig) som vennskap (*presentasjon kommer)

Johanna deler innsikt ATG har opparbeidet seg og hvordan de arbeider i kampen om kundene - hva virker og hva virker ikke så bra. Lojalitet til et selskap krever at man ser kundene og setter pris på dem. Det holder ikke med gode tilbud - det er like viktig å droppe irrelevant og feilaktig informasjon.

ATG er Sveriges svar på Rikstoto og har siden 1974 hatt monopol på spill på hester. De er ikke uten konkurranse i markedet, men har hatt andre forutsetninger og vilkår. Alt tyder nå på at monopolet byttes ut med en lisensordning 1. januar 2019 - noe som gjør kampen om kundene enda viktigere. De må vinne kundenes tillit for at de blir værende når tilbudet blir større.

Hvor: Main Stage

Når:Tirsdag 11:30-12:15

Språk:Svensk

Track:Loyalty