David Baum

Chief Executive Officer og Co-founder, Monner, Norway

David Baum -  DK2018

*Alt som er stort, starter i det små (*presentasjon kommer)

Crowdfunding er den nye, digitale måten å finansiere vekst på. Monner skaffer bedrifter finansiering fra mennesker som bryr seg og har som eneste norske aktør fått konsesjon fra Finanstilsynet. Historien om Monner handler om at alt som er stort har startet i det små.

David er opptatt av å få frem potensialet til de mange små og mellomstore bedriftene. Man kan være relativt liten, og likevel skape en stor opplevelse eller ha stor betydning. Det er så lett å overse det som er lite og la seg forlede av det som allerede er stort. Som serieentreprenør har David vært med å grunnlegge selskaper som Kantega og Signicat. David etablerte Monner sammen med Jarle Holm og leder i dag selskapet.

Hvor: Room 2

Når:Tirsdag 08:30-09:15

Språk:Norsk

Track:Financial