Andreas Markewärn

Digital Strategist , Digitalist

Andreas Markewärn -  DK2018

Workshop Gruppe 1: AI for markedsførere

-Fordypning gruppe 1: 09:30-11:30

-Fordypning gruppe 2: 13:30-15:30

Du bestemmer selv hvilken av workshopene du vil gå på - workshopen er den samme før og etter lunsj.

Workshopen gir deg grunnleggende forståelse av AI & automatisering for markedsførere i en stadig mer digital hverdag. Du vil få en oversikt over verktøy og applikasjoner som kan hjelpe deg i hverdagen som markedsfører. Det blir også tid til spørsmål og svar.

Andreas viser hvordan du som markedsfører kan jobbe mer innsiktsfullt og med støtte fra AI og automatisering. Andreas viser også eksempler på hvordan bedrifter kan jobbe bedre med kundereiser og engasjementsmodeller.

For å åpne for muligheten for diskusjon, er maks antall per workshop 10 personer.

Hvor: Room 4

Når:Tirsdag 07:30-09:30

Språk:Svensk

Track:Workshop

Är din kommunikationsplattform redo för AI?

Artificiell Intelligens dyker upp i allt fler områden och branscher. För många marknadsförare är AI ett tillväxtområde med höga förväntningar. Men hur ska AI passa in för att bli det stödet som marknadsföraren behöver? Andreas Markewärn presenterar exempel på hur marknadsförare kan bygga om sina marknadsföringsplattformar så att de blir förberedda och optimerade för att samspela med ett AI-stöd.

Hvor: Room 3

Når:Mandag 13:00-13:40

Språk:Svensk

Track:Brands, meet AI