Tilbake

Håvard Uglem Hovdahl

Strawberry (formerly Nordic Choice Hotels)

Håvard U. Hovdahl har klatret gradene i Nordic Choice Hotels og startet sin reise som konserntrainee. Han har blant annet vært leder for kundesenteret i norden, styresekretær, ansvarlig for strategi i selskapet og vært sterkt involvert i flere større endrings- og omorganiseringsprosesser. Nå sitter han i kjernen av den største og viktigste endringen i selskapets historie, der Nordic Choice Hotels skal bli Strawberry - som ansvarlig for konsernets lojalitets-arbeid som kommer til å spille en helt sentral rolle i tiden fremover.

Presentations

Strawberry Universe – the next level of hospitality?

More information