Back to program

The Great Reshuffle – fra utfordringer til muligheter

The Future

When: Monday kl. 13:05 - 13:25
Language: Norwegian

Den digitale transformasjonen fortsetter å rulle inn over medie- og kommunikasjonsbransjen. Fragmenteringen stiller stadig høyere krav til markedsføreren og valg av riktige samarbeidspartnere er mer forretningskritisk enn noen gang. Det hviler derfor et stort ansvar på mediebyråene, som annonsørenes viktigste strategiske samarbeidspartner innen kommunikasjon og markedsføring.

Samtidig er mediebyråene er sannsynligvis den delen av kommunikasjonsbransjen som har gjennomgått størst endringer de seneste årene. Fra å drive medieformidling til å jobbe med innsikt og strategi, data og teknologi, analyse og algoritmer har utviklingen gjort byråene til verdifulle kompetanseinstitusjoner.

Men jakten på spesialisert kompetanse er krevende, og kampen om talentene er råtøff. I tillegg opplever vi et arbeidsmarked i enorm bevegelse, og bevegelsen er nå så stor at den har blitt kalt The Great Reshuffle. Hva betyr dette for annonsørene, hvordan fortsetter mediebyråene og utvikle kompetansen og hvordan forvalter man humankapitalen i en tid hvor konkurransen om de skarpeste hodene er tøff, marginkravene stadig høyere og faget stadig mer bredspektret.

I dette foredraget vil Kristin Brimi sette fokus på

  • Hvordan transformasjonen har endret hvordan mediebyråene jobber med folk, fag og forretningsmodeller
  • Hvorfor humankapitalen seiler opp som byråenes fremste konkurransefortrinn
  • Og hvordan man kan man utnytte The Great Reshuffle til å bygge fremtidens mediebyrå

Speaker

Kristin Brimi

Daglig leder, Mediebyråforeningen

More information