Back to program

SJ Prio, CRM & lojalitetsarbetet – Framgångar, utmaningar och framtiden

Best Loyalty Programs in Europe

When: Tuesday kl. 13:20 - 14:00
Language: Swedish

SJ driver sedan 2007 lojalitetsprogrammet SJ Prio. Programmet lanserades som ett led i arbetet med att bygga starka och långvariga relationer som engagerar kunden, och samtidigt skapa och upprätthålla önskad varuperception. Genom SJ Prio skapas en 360 graders vy av kunden som möjliggör ett relevant kunderbjudande som är av betydelse för både kunden och SJ.

  • Lojalitetskoncept, differentierad kommunikation och personalisering.
  • Vilka KPIer och kundinsikter runt lojalitet och lönsamhet har man satsat på?
  • Hur jobbar SJ med omnikanal och automatisering?
  • Värdesegmentering och differentiering inom SJ Prio, t ex nivåer inom programmet och incitament för att driva kunder uppåt
  • Vilka är de mest lojala respektive värdefulla kunderna?

Speaker

Maria Cederlund

Chef CRM och Marknadsinteraktion, SJ AB, Sverige

More information