Back to program

Hvordan får du alle til å bry seg om CX?

The Future

When: Tuesday kl. 09:20 - 09:40
Language: Norwegian

Hør om hvordan Godtlevert jobber for å sikre optimal flyt mellom marked og tech. Dette vil foredraget ta for seg:

  • Hvordan GodtLevert jobber med testing — A/B testing, brukertesting
  • Samarbeidet mellom kommersielt og tech

Speaker

Ole Alexander Eidsvold

Ole Alexander Eidsvold

Product Manager, GodtlevertGruppen

More information