Back to program

TV og digitale kanaler for økt effekt

The Future

When: Tuesday kl. 10:10 - 10:30
Language: Norwegian

Byggmakker – TV koblet sammen med digitale kanaler for økt effekt.

Det å knytte sammen det som skjer i analoge kanaler med det som skjer i digitale kanaler har lenge vært en hellig gral innenfor markedsføring. Dette caset viser hvordan vi knyttet sammen TV og digitale annonsekjøp for Byggmakker, og skapte økt effekt på salg. En slik løsning har aldri vært utviklet før, og til inspirasjon for hele bransjen.

Speaker

Inge Hofstad Kjeilen

Innovation Director, RED dentsu X

More information

Marianne Bostrøm

Markedsdirektør, Byggmakker

More information