Back to program

Bonnier News: Så blev vi ”best in class” genom Marketing Automation

Winning Martech Cases

When: Tuesday kl. 09:20 - 10:00
Language: Swedish

Bonnier News befinner sig i en bransch under stor förändring, både organisationsmässigt och för att bli “best in class”. För att framgångsrikt uppnå mål krävs inte bara att lyckas överbrygga gapet mellan teknik, data och affär, det kräver även en kultur och ledarskap som stöttar innovativa strategier och roadmaps.

  • Old news, att dra in nya kunder är ofta mer kostsamt än att behålla en existerande. Ändå satsar bolag mer kraft på intaget än lojalitet - Varför? Det tar tid att ställa om, bryta mark och följa effekten av lojaliserande insatser!

  • Så kan ett engagemangsscore som bygger på kundbeteende möjliggöra datadriven och prediktiv bearbetning

  • Utmaningar och insikter i att leda ett korsfunktionellt team med end to end ansvar

Speaker

Therese Mattisson

COMMERCIAL TEAM MANAGER, BONNIER NEWS, Sweden , Bonnier News

More information